, طرح توجیهی پرورش گوسفند
    طرح تجاری پرورش گوسفند,
    دامداری صنعتی پرورش گوسفند,
   , cd پرورش گوسفند پرواری

زمین مورد نظر که گوسفند داری در آن اجرا خواهد شد از قبل خریداری شده و جزء سرمایه گذاری قبلی متقاضی می باشد.

 

جدول 1-2 هزینه تاسیسات و ساختمان :

ردیف

موضوع

مشخصات

مساحت 2m

قیمت واحد (ریال)

قیمت کل (هزار ریال)

1

جایگاه مسقف

سقف ایرانیت کف خاکی ارتفاع 3 متر

600

30000

366000

2

بهار بند

دارای آخور و آبشخور کف خاکی

670

50000

67000

3

سیلو

خندقی ،کف سیمانی ، دیواره ها بلوکی

75

25000

3905

4

جایگاه انبارمواد کنسانتره

سقف ایرانیت ، کف و دیواره ها سیمانی

53

250000

26750

5

جایگاه علوفه

سقف ایرانیت ، کف و دیواره ها سیمانی

142

150000

42750

6

قرنطینه

سقف ایرانیت ، دیواره ها کاشی کف سیمانی

30

300000

24000

7

بیمارستان

سقف ایرانیت ، دیواره ها کاشی کف سیمانی

75

350000

49550

8

مخزن کود

دیواره ها آجری کف خاک

50

25000

2700

9

زایشگاه

سقف ایرانیت دیواره ها آجری با روپوش سیمانی

19

350000

12300

10

حمام ضد کنه

طول 3 عرض 8/0 عمق 2/1

80

25000

390

11

دفتر مدیریت

سقف ایرانیت کف موزاییک دیواره ها گچ زده

8/7

325000

4800

12

خانه کارگری

سقف ایرانیت کف موزاییک دیواره ها گچ زده

10

325000

6500

13

انبار تجهیزات

سقف ایرانیت ، کف سیمانی دیواره هاآجری سیمان زده

25

300000

15000

14

جایگاه ماشین آلات

سقف ایرانیت کف خاکی ارتفاع 5/3 متر

15

250000

7500

15

سکوی تخلیه

ارتفاع 2/1 کف سیمانی شیب دار

4

25000

175

16

حوضچه ضد عفونی سم

عمق 10cm عرض 5/1 و طول 3 متر

17

20000

650

17

هزینه پیش بینی نشده

2 %

----

----

25236

18

جمع کل

52915

آخورها وآبشخورها و درب و پنجره ها در بخش مسقف وحاسبه شده است و هزینه جداگانه در نظر گرفته نمی شود

جدول1-3 هزینه ماشین آلات و تجهیزات

ردیف

موضوع

تعداد

مشخصات

قیمت واحد (ریال)

قیمت كل (هزارریال)

1

لوله كشی آب

----

امتیاز و لوله كشی

----

5000

2

آسیاب و میكسر

1

از نوع چكشی و مارپیچی

5000000

5000

3

كپسول آتشنشانی

6

10كیلویی

125000

750

4

قیچی سیم چین

2

جنس فلزی

50000

100

5

هواكش

3

ظرفیت 40 متر مكعب در دقیقه

350000

1000

6

شعله افكن

1

از نوع پشتی ،گاز سوز

72500

70

7

وانت

1

مدل 85

26000000

26000

8

یخچال و اجاق گاز

1

دو در ، چهار شعله

1400000

1400

9

آبگرم كن

2

نفتی

350000

700

10

علوفه خرد كن

1

ظرفیت یك تن در ساعت

950000

950

11

تجهیزات اتاق مدیریت

1سری

----

10000000

10000

12

پشم چین

1

برقی

500000

500

13

مخزن سوخت

1

فلزی 2000 لیتر

1500000

1500

14

مخزن آب

1

5000 لیتری گالوانیزه

3500000

3500

15

بخاری

5

نفتی

75000

350

16

باسكول توزین

1

1تنی

2750000

2750

17

ژنراتور برق

1

بنزینی ، هوندا 800

7500000

7500

18

امتیاز ترانس و تابلو برق

1

3فاز با تیر گذاری

60000000

60000

19

وسایل متفرقه

به تعدادمورد نیاز

بیل ،چهار شاخ، كلنگ و000

500000

500

20

سمپاش

1

100لیتری گازوئیلی

1000000

1000

21

پیش بینی نشده

----

2 %

----

245700

22

جمع كل

374325