فیلم برای پرورش گوسفند,
    فیلم پرورش گوسفند در استرالیا,
    دانلود فیلم بیماری های گوسفند,

محسنات پشم به‌شرح زیر است:
۱. پشم داراى خلل و فرج بوده و در مقایسه با سایر الیاف قابلیت جذب آب بیشترى دارد. پشم مى‌تواند بیش از ۱۸ درصد وزن خود آب جذب بکند بدون اینکه مرطوب به‌نظر آید و بیش از ۵۰ درصد وزن خود آب جذب مى‌کند ولى هنوز هم از نظر جذب آب اشباع نیست.
۲. پشم گرما ایجاد مى‌کند.
۳. پشم بهترین مادهٔ عایق است و از تلف شدن حرارت بدن جلوگیرى مى‌کند و مانع نفوذ هواى گرم به بدن مى‌شود. با توجه به همین خصوصیت است که پشم در محافظت بدن از گرماى استوائى و تابش خورشید و در زمستان در مقابل بادهاى سرد زمستان بسیار خوب عمل مى‌کند.
۴. پشم در مقایسه با سایر الیاف سبک است.
۵. پشم بسیار قابل ارتجاع است مى‌تواند ۳۰% از حد نرمال درازتر بشود و هنوز شکل ظاهرى خود را حفظ نماید.
۶. به‌علت جلوگیرى از نفوذ اشعهٔ ماوراء بنفش سلامت بدن را حفظ مى‌کند.
۷. پشم رنگ‌هاى رنگرزى را خوب جذب کرده و رنگ پایدارى ایجاد مى‌کند.
۸. پشم بادوام است.
۹. تارهاى پشم محکم و قوى است تارهاى هم قطر از فولاد بادوام‌تر است.
۱۰. پشم را به‌راحتى مى‌توان به‌صورت نمد درآورد.
خاصیت جذب آب به پشم این خصوصیت را مى‌هد که لباس‌هاى پشمى زیرى عریق بدن و سایر رطوبت را جذب بکنند و مانع از چسبیده شدن لباس به بدن و یا به لباس‌هاى دیگر بشوند. پشم غیرقابل اشتعال است، مگر اینکه مستقیماً در معرض آتش قرار بگیرد.
       فاکتورهاى مؤثر ارزیابى پشم
طول تارهاى پشم از یک اینچ تا بیش از ۶ اینچ بوده و قطر آنها از ۱۵ میکرون تا ۵۰ میکرون متغیر است، هر چقدر قطر تار پشم کمتر باشد کیفیت پشم بیشتر و ارزش اقتصادى آن بالاتر است. ظریف‌ترین پشم از نژاد مرینوس به‌دست مى‌آید که داراى قطرى در حدود ۱۵-۲۰ میکرون است. پشم گوسفند رامبویه از نظر کیفیت بعد از پشم مرینوس با قطرى در حدود ۳۰-۲۱ میکرون در درجهٔ دوم اهمیت قرار دارد. کشورهائى چون استرالیا، نیوزلند، آفریقاى جنوبى و آرژانتین از مهم‌ترین کشورهاى تولیدکنندهٔ پشم ظریف در جهان هستند. در ارزیابى پشم فاکتورهاى زیر نظر گرفته مى‌شود:
۱. رنگ پشم
۲. کوفتگى
۳. حالت یکنواختى و متجانس بودن
۴. مقاومت و کشش پشم
۵. اندازه طول پشم.
کوفتگى پشم به این بستگى دارد که تارهاى پشم در سطح بدن خیلى نزدیک به‌هم قرار گرفته باشند و کیفیت آن را با فشار دادن انگشتان در پشت گوسفند و یا باز کردن دو قسمت از پشم را به طرفین مى‌توان حدس زد. هر قدر کوفتگى و یکنواختگى بیشترى در پشم گوسفند وجود داشته باشد. امکان نفوذ اجسام خارجى مثل خار، برگ، چوب گرد و غبار در عمق پشم کمتر و مرغوبیت پشم بیشتر خواهد بود.
برخلاف صنایع نساجى که هراندازه پشم ظریف و پر تجعد باشد، به همان اندازه کیفیت پارچهٔ تولید شده بهتر خواهد بود، براى بافت و صنعت قالیبافى از پشم‌هاى خاصى استفاده مى‌شود که با توجه به خصوصیات آنها پارچه و یا منسوجات خوبى نمى‌توان تهیه کرد. این پشم‌ها مثل پشم گوسفند ایرانى داراى قطرى ضخیم هستند.
در سطح بدن گوسفند علاوه بر پشم، الیاف دیگرى به‌نام ژار وجود دارد که هر قدر این ژارها در سطح بدن کمتر باشند، به همان نسبت پشم به‌دست آمده مرغوب‌تر خواهد بود. چون ژار بدون تجعد است اغلب از تارهاى پشم بلندتر دیده مى‌شوند.
منسوجاتى که از ژار بافته مى‌شوند، به اندازهٔ منسوجات حاصل از پشم مرغوب نیستند زیرا نرمى و استحکام منسوجات پشمى را ندارند و رنگ را به‌خوبى به‌خود نمى‌گیرند.
تارهاى پشم در جریان رشد به مادهٔ روغنى آغشته مى‌شوند، این چربى طبیعى از نزدیک شدن و به‌صورت نمد درآمدن پشم در پشت گوسفند در حین رشد جلوگیرى مى‌کند.
چربى پشم پس از استخراج شدن به‌نام لانولین نامیده مى‌شود که در تهیهٔ کرم‌هاى طبى مرطوب‌کننده و آرایش مورد استفاده قرار مى‌گیرد.
روغن پشم در آب سرد و گرم غیرقابل حل است، معمولاً لانولین را در اثر حل کردن در آب صابون و یا محلول‌هاى قلیائى استخراج مى‌کنند.