طرح رایگان بره پرواری,
طرح توجیهی بره پرواری,
طرح توجیهی بره پرواری 200,
طرح بره پرواری 300 راسی,

بره‌هاى ماده‌اى که جایگزین میش‌هاى حذفى خواهند شد، مى‌باید به‌خوبى تغذیه شده و در موقع جفتگیرى به اندازهٔ کافى رشد کرده باشند. در جیرهٔ غذائى این نوع بره‌ها مى‌توان از علوفهٔ خشبى و دانه استفاده کرد و نسبت علوفهٔ خشبى در جیره را مى‌توان با توجه به کیفیت بدنى و رشد حیوان تعدیل نمود.

 

تا قبل از جفتگیرى، علوفهٔ مرتع احتیاجات غذائى قوچ احتیاجات غذائى قوچ را برطرف مى‌کند، در فصل جفتگیرى اگر قوچ ضعیف باشد، مى‌بایست روزانه ۴/۰-۷/۰ کیلوگرم دانهٔ ذرت و یا مخلوط دانه‌هاى دیگر خورانیده شود. بره‌قوچ‌ها به مقدار بیشترى مواد دانه‌اى نیاز دارند. در خلال زمستان باید روزانه ۶/۱ تا ۳/۲ کیلوگرم یونجه به بره قوچ‌ها داده شود. بره‌هاى نر سنگین بیشتر از این نیاز دارند. ولى باید دقت کرد که در موقع جفتگیرى قوچ زیاد چاق نباشد.

با شروع فصل جفتگیرى باید قوچ‌ها را از نظر سلامت عمومى و وضعیت پاها بررسى کرد. در هواى گرم توصیه مى‌شود که اگر قوچ در مزرعه است، مزرعه داراى سایبان باشد. قبل از رها کردن قوچ در گله، با مادهٔ رنگى شکم و درست جلو آلت تناسلى قوچ را رنگ کنید، این عمل سبب مى‌‌شود که زمان جفتگیرى میش را تشخیص داده و کارهاى مدیریتى گله را بهتر و به آسانى انجام دهید.

اگر در گله از یک قوچ استفاده مى‌کنید، توصیه مى‌شود براى کنترل قدرت بارورى قوچ رنگ به‌کار برده را هر ماه عوض کنید و اگر بیش از یک قوچ استفاده مى‌کنید، براى قوچ‌ها از رنگ‌هاى مختلفى استفاده کنید و هر روز مادهٔ رنگى قوچ را امتحان کنید و در صورت لزوم تجدید نمائید.

قوچ‌هاى جوان ممکن است براى مدتى فعالیت جنسى خوبى نداشته باشند، براى تشویق این نوع قوچ‌ها مى‌توان قوچ‌ها را با میش پیرى که فحل شده است در یک محل نگه داشت.