طرح های توجیهی بره پرواری,
دانلود طرح توجیهی بره پرواری,
طرح توجیهی بره پرواری آماده,
طرح توجیهی بره پرواری 1000 راسی,

-پرواربندی كوتاه مدت بره‌های شیرخوار
از سن دو هفتگی وهمزمان با شروع تغذیه بره ها با مواد كنسانتره شده و علوفه تا سن 14 ماهگی انجام می‌شود. برای كنترل تغذیه بره ها و ممانعت مادرها از تغذیه با كنسانتره یك دیوار جدا كننده كه فقط بره ها می‌توانند عبور كنند در آغل قرار داده می‌شود. افزایش وزن در این روش 300-250 گرم می‌باشد. پروار بره‌های شیرخوار در چراگاه نیز قابل اجرا است.

2-پرواربندی طولانی مدت بره‌های شیر خوار
در این روش پس از آن كه بره ها به مدت 7-8 هفته با شیر مادر تغذیه شدند، به تدریج شیرگیری شده و تغذیه آنها با كنسانتره و علوفه شروع می‌شود. وزن بره ها در شروع تغذیه حدود 22-18 كیلوگرم است. وزن نهایی در این روش 50-45 كیلو است و طول مدت پرواربندی با احتساب دوران شیرخوارگی 7 ماه است.

مزیت‌های پرواربندی طولانی مدت نسبت به كوتاه مدت

الف: در اثر محدود شدن دوره شیرخوارگی به 6-5 هفته گوسفند مادر زودتر بارور می‌شود.

ب: مصرف غذا در مقایسه با روش كوتاه مدت كمتر است.

3- پرواربندی با شیر(بره‌های شیر پروار)
در این نوع پرواربندی بیشتر مواد مغذی مورد نیاز بره ها از طریق شیر مادر و یا جانشین شیر تامین می‌گردد و بره ها در وزن معادل 20k g كشتار می‌شوند.

رنگ گوشت این بره ها سفید با چربی سفید تا صورتی روشن بوده ومقدار آهن در گوشت آنها بسیار كم است.

4- پرواربندی تجارتی
پرواربند بره ها را از گله‌های داشتی عشایر یا روستایی تهیه می‌كنند.

با شروع فصل بهار بره ها همراه با مادر به چراگاه و مرتع منتقل می‌شوند و در وزن مناسب به فروش می‌رسند.