دانلود طرح توجیهی بره پرواری 90,
طرح احداث بره پرواری 100 راسی,
طرح توجیهی بره پرواری 400 راسی,
طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی,

1- استفاده از حداكثر ظرفیت تولید گوشت دام
برای ایجاد تعادل بین مرتع موجود و تعداد واحد دامی‌در كشور باید حتی‌الامكان از افزایش غیر اصولی تعداد دام جلوگیری شود. با كاهش دام‌های موجود و پرورش صحیح آنها میزان تولید همچنان ثابت باقی می‌ماند. به نحوی كه در تغذیه متعادل یك بره با وزن 30kg(‌با تغذیه غیر اصولی) به بازار ارائه می‌شود و از تخریب مرتع جلوگیری می‌شود.

2- افزایش مرغوبیت گوشت
در فعالیت‌های پرواربندی تغذیه مناسب و متعادل گوسفندان علاوه بر افزایش سرعت رشد حیوان سبب بهتر شدن كیفیت گوشت تولیدی می‌شود.

3-برگشت سریع سرمایه
چنانچه سرمایه گذاری فقط در زمینه پرواربندی انجام شود در پایان دوره هم سرمایه به دست دامدار رسیده و هم یك سود به دست او خواهد رسید كه این امر موجب دلگرمی‌دامدار شده و او به كار خود علاقه بیشتری نشان می‌دهد.

4-كمك به حفاظت از مراتع كشور
3- چون عشایر دارای امكانات لازم برای پرواربندی نمی‌باشند، ممكن است كه در گله بره‌هایی داشته باشند كه رشد كافی را نكرده باشند. به همین خاطر آنها را به فروش نمی‌رسانند و آنها را تا 12-11 ماهگی نگهداری می‌كنند و بعد به فروش می‌رسانند. شیشك ها توسط چوبداران خریداری شده و در مراتعی كه به آنها حق علف خوردن می‌دهند چرا می‌دهند كه این خود باعث تخریب مرتع می‌گردد.

 روش كار چوبداران علاوه بر تخریب مرتع باعث افزایش غیر اصولی تعداد دام می‌شود كه این نیز تاثیر مستقیم بر تخریب مرتع دارد.