بره پرواری,
قیمت بره پرواری,
شرح بره پرواری,
خرید بره پرواری,

راه‌های پیشگیری از عارضه لنگش
1-كاهش تراكم دام در واحد سطح
2-ریخت آهك خشك در كف جایگاه
3- جمع آوری فضولات هر هفته

تغذیه بره های پرواری
در دو هفته اول پرواربندی باید از تغذیه بره‌های با كنسانتره جلوگیری شود. زیرا باعث بیماری اسیدوز می‌گردد. مگر اینكه قبلاً از كنسانتره مصرف كرده باشند. لازم است در این مدت از علوغه با قابلیت هضم و پروتئین بالا استفاده شود. (شبدر یا یونجه). چون مواد معدنی شبدر و یونجه زیاد است باعث افزایش فشار اسمزی در روده بزرگ شده و دام را به اسهال می‌اندازد. برای جلوگیری از این عارضه بهتر است دام را 8% علوفه داد و 20% از علوفه خشبی نظیر كاه یا گندم یا جو داد. این عمل دو حسن دارد:

1-از اسهال و عوارض ناشی از آن جلوگیری می‌كند.
2-اگر از شبدر یا یونجه استفاده شود، در مراحل بعد چون از كاه گندم یا جو استفاده می‌شود بره ها به خوردن آن عادت كرده و نیازی به دوره عادت پذیری آنها نیست.

تغذیه كنسانتره در روز 15 پرواربندی توصیه می‌شود.( در اوایل 20g و در اواخر 1 kg مصرف كنسانتره زیاد و ناگهانی سبب كاهش اسیدیته شكمبه و اسیدوز می‌شود.

علائم اسیدوز( در 14-12 ساعت پس از مصرف مقدار زیاد كنسانتره بروز می‌كند).