پرورش گوسفند پرواری,
وام پرورش گوسفند,
آموزش پرورش گوسفند,
پروژه ی پرورش گوسفند,
فیلم پرورش گوسفند,

وسایل شست و شو: جایگاه بهتر است لوله کشی آب داشته باشد و در داخل آن یک دستشویی سیمانی یا چینی مجهز به شیر آب سرد و درصورت امکان شیر آب گرم تعبیه شود.

درصورتی که نتوان وسایل فوق را تعبیه نمود بهتر است دست کم شیر آب سرد را کار گذاشت. ای شیر باید تقریباً یک متر از کف جایگاه فاصله داشته باشد و مجهز به سرپیچ وصل شونده به لوله لاستیکی باشد. بلندی لوله لاستیکی را باید تا حد ممکن به اندازه ای انتخاب کرد تا بتوان به کمک آن حدود مناسبی از داخل جایگاه را بخوبی شست و تمیز کرد. در کف جایگاه باید راهروهای باریکی را برای عبور آب نیز تعبیه نمود. کف جایگاه نیز باید به سمت راهروهای آب شیب داشته باشد تا بتوان آن را به آسانی شست و فاضلاب را بلافاصله از محل دور کرد.

ط- آبشخور: آبشخور یا جای آب خوری گوسفند ممکن است از مصالح ساختمانی و یا از آهن سفید ساخته شود. معمولاً در آغل و در کنار آخور، محلی را برای آب خوری گوسفند باید درنظر گرفت. برای این کار ممکن است محوطه کوچکی را با آجر و سیمان و با کف نیم استوانه در کنار آخور ساخت. کف آبشخور را باید با سیمان اندود تا کاملاً آب را نگهدارد و بعلاوه منفذی در آن تعبیه نمود تا در فواصل لازم بتوان آبشخور را خالی و شستشو و سپس از آب سالم و بهداشتی پر کرد.

انواع آبشخور را می توان از آهن سغید محکم نیز تهیه کرد. این نوع آبشخورها را ممکن است در کنار آخور و روی کف جایگاه قرار داد و یا توسط دو عدد حلقه آنها را به دیوار نزدیک آخور آویزان کرد. اینگونه آبشخورها بر خلاف آبشخور سیمانی متحرک هستند و میتوان بهدلخئاه آنها را از یک محوطه به محوطه دیگر انتقال داد.

در شرایط ایران که انواع آبشخور با استاده از مصالح محلی و به اشکال مختلف تهیه و مورد استفاده قرار میگیرد باید دقت کرد که محتوای آبشخور به مدت طولانی راکد نماند و در فواصل لازم آبشخور خالی و از آب سالم وبهداشتی پر شود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تامین آب آشامیدنی گله است که بویژه مقدار آن برحسب فصل و شرایط آب وهوا متفاوت می باشد.

گوسفند در شرایط آب وهوایی خشک، تقریباً به 4 لیتر و در شایط آب وهوایی معتدله به1.5 لیتر آب در روز نیاز دارد. با این ترتیب برحسب اندازه گله، ظرفیت آبشخور را دقیقاً محاسبه و آب را به اندازه لازم تعبیه و فراهم ساخت. معمولاً برای هر 15 رأس گوسفند یک آبشخور به طول 45 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

در گوسفندداری های پیشرفته و به روش باز و بویژه در نقط سردسیر در کشورهای خارج از آبشخورهای برقی نیز استفاده می شود که بشکل خودکار آب را نیمه گرم نگه می دارد. در اینگونه موارد، یک آبشخور برقی، برای هر 15 رأس میش و یا هر 20 بره پرواری در نظر گرفته می شود.

علاوه بر آبشخورهای فوق از انواع دیگری مانند « آبشخور  خودکار به کمک ظروف مرتبطه» و « آبشخور  خودکار به کمک سیفون» نیز میتوان استفاده کرد. استفاده از انواع آبشخورها به محل مزرعه، نقشه مورد نظر دامدار و امکانات اقتصادی او بستگی دارد.