دانلود فیلم پرورش گوسفند در استرالیا,
    دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش گوسفند,
    دانلود طرح توجیهی پرورش صنعتی گوسفند,
    دانلود کارآفرینی پرورش 100 راس گوسفند,
    طرح توجیهی پرورش گوسفند دانلود رایگان,

مزایای نگهداری گوسفند در فضای بسته و آغل  در فصل زمستان :

1 حفاظت در برابر سرما

2- کنترل نحوه تغذیه

3- جلوگیری از اتلاف غذا

4- قابلیت گروه بندی گوسفندان برا ساس سن ، میزان تولید و مرحله تولید.

5- کنترل و مدیریت بهتر دام ها .

 

در روش پرورش گوسفند در سیستم بسته و تغذیه دستی باید به نکات و اصول تغذیه توجه کافی نمود زیرا گوسفند به اشتباهات ناشی از تغذیه بسیار حساس بوده و کوچکترین خطا باعث به وجود آمدن ضرر و زیان غیر قابل جبرانی خواهد شد. هم چنین رعایت اصول بهداشت در سیستم های بسته اهمیت زیادی دارد . چرا که درصورت رعایت نکردن اصول ایمنی و بهداشت امکان انتقال و بروز بیماری ها ، وجوددارد. در محل نگهداری یا آغل باید اصول پرورش ، تهویه مناسب ، تغذیه مناسب ، راحتی مدیریت و صرفه جویی در تعداد کارگر رعایت گردد.