دانلود کارآفرینی پرورش گوسفند,
    دانلود نحوه پرورش گوسفند,
    محاسبه هزینه های پرورش گوسفند,       کپلک (Fasiola Hepatica)
این انگل که در کبد حیوان زندگى مى‌کند، وجود او در گوسفند سبب علائمى مثل: ضعف، لاغری، تورم زیرگلو، کم‌خونی، آب آوردن حفرهٔ بطنی، لاغرى و ریزش پشم مى‌شود.
قبل از اقدام به پروار کردن گوسفند باید به حیوانات داروى ضد کپلک خورانیده شود. توصیه مى‌شود براى از بین بردن کامل این انگل‌ها در حیوان، خورانیدن دارو ۴-۶ هفته بعد دوباره تکرار شود.
       تنیاى رودهٔ گوسفند
این انگل در روده‌هاى حیوان زندگى مى‌کند و سبب اسهال، درد شدید، و لاغرى مى‌شود. بره‌هاى جوان به این انگل آلوده مى‌شوند. بهترین موقع خورانیدن دارو علیه این انگل در اواخر خرداد ماه است و در مواردى‌که آلودگى شدید باشد خورانیدن دارو باید پس از ۲ ماه تکرار شود.
       انگل‌هاى معدى-ریوى (قزل‌قورت)
این انگل‌ها از استرونژیلوس‌ها بوده و در حیوان سبب لاغری، ضعف، کم‌خونی، شکنندگى پشم، سرفه، ناراحتى‌هاى تنفسی، اسهال سیاه یا قهوه‌اى مى‌شود. این انگل در مناطق پر باران بیشتر شایع است و هر ساله تعدادى از گوسفندان در اثر ابتلاء به این انگل از بین مى‌روند. حیوان در اثر خوردن علوفهٔ مراتع آلوده به انگل‌ها آلوده مى‌شود. براى از بین بردن این انگل‌ها مى‌باید از داروهاى ضدانگلى استفاده شود.
       انگل‌هاى خارجى
در بسیارى موارد گوسفندان به انواع مختلف گنه‌ها و شپش‌ها که در پوست حیوان زندگى مى‌کنند، آلوده مى‌شوند که سبب عوارض مختلفى در حیوان و حتى سبب مرگ آن مى‌شوند. این انگل‌ها علاوه بر اینکه بر حیوان آسیب مى‌رسانند، در بعضى موارد بیمارى‌هاى مختلفى را به حیوان منتقل مى‌کنند که در اثر موارد سبب مرگ حیوان مى‌شوند.
براى از بین بردن انگل‌ها از حمام‌هاى ضد گنه یا حمام‌هاى داروئى استفاده مى‌کنند. از داروهائى که در این حمام‌ها استفاده مى‌شود عبارتند از حشره‌کش‌هاى آلى کلردار، فسفردار یا حشره‌کش‌هاى آلى گیاهى است.
بهترین موقع دادن حمام براى از بین بردن انگل‌هاى خارجى در گوسفند پس از پشم چینى است. زیرا د این موقع به‌علت عدم وجود پشم، دارو در روى انگل اثر بیشترى دارد. توصیه مى‌شود که چون در اکثر موارد در جریان پشم‌چینى بعضى از گوسفندان زخمى مى‌شوند، حدود یک هفته بعد از پشم‌چینى عملیات حمام گنه اجراء بشود.
هم‌زمان با عملیات حمام ضدگنه آغل حیوان هم باید علیه انگل‌هاى خارجى سمپاشى شود. از خسارات ناشى از بیمارى‌ها و انگل‌هاى گوسفندان، مى‌توان با به‌کار بردن اصول صحیح مدیریت، تغذیهٔ خوب، و ضدعفونى قوى جلوگیرى کرد.